clock
Đang Tải...

Tin tức Hậu Giang

Hậu Giang hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng cho người tự nguyện tinh giản biên chế

01-04-2024
Lượt xem: 140

HGTV – Để góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết, Đề án của tỉnh về phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, tại kỳ họp thứ 19 vừa qua, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế giai đoạn 2024 – 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nội dung đáng chú ý là người tự nguyện tinh giản biên chế sẽ được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng. 

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết quy định người được hưởng chính sách hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cơ quan có thẩm quyền xem xét, nằm trong số lượng biên chế tinh giản theo kế hoạch hàng năm của từng cơ quan, đơn vị và được cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện tinh giản biên chế theo phân cấp quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cơ quan có thẩm quyền xem xét bao gồm: Có 01 năm trước liền kề thời điểm xem xét, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Có 02 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Có 02 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp hơn cán bộ khác cùng cơ quan, đơn vị, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế. Mức hỗ trợ cho người tự nguyện tinh giản biên chế được quy định cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế được giải quyết thôi việc và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 46 ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 115 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ngoài chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại 02 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tài chính của tỉnh như sau:

Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế với mức 20 triệu đồng/năm, tính số năm công tác còn lại đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tổng số tiền được hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/người và số năm được hưởng hỗ trợ không được nhiều hơn tổng thời gian đã công tác của người tự nguyện tinh giản biên chế.

Thời gian tính hưởng chính sách là một năm, trong trường hợp có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính là ½ năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là một năm.
Các trường hợp cán bộ nghỉ hưu theo quy định trong giai đoạn 2024 – 2026 không thuộc đối tượng áp dụng tinh giản biên chế và không hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này.

Chính sách hỗ trợ này giúp cán bộ giải quyết vấn đề kinh tế, ổn định cuộc sống ban đầu sau khi tự nguyện xin tinh giản biên chế. Qua đây Hậu Giang sàng lọc và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh./.

TIN LIÊN QUAN

15-04-2024 - Lượt xem: 101

Trẻ em sắp được dùng miễn phí Vắc-xin Rota phòng bệnh tiêu chảy

Ứng phó hạn mặn

14-04-2024 - Lượt xem: 244

Nam bộ lập 3 kỷ lục nắng nóng trong 1 ngày

Ứng phó hạn mặn

14-04-2024 - Lượt xem: 297

Nam bộ nắng nóng gay gắt và mùa mưa đến muộn

An ninh trật tự

12-04-2024 - Lượt xem: 305

Cảnh báo "Xác minh ID Apple" để chiếm tài khoản là tin giả

The Gioi Chuyen Dong
Nông nghiệp sinh thái
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
phim việt thời vang bóng
Nhịp sống ngày mới