clock
Đang Tải...

Giới Thiệu

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG

 • Trưởng Ban Biên tập:

  Nguyễn Thế Triều

 • Địa chỉ:

  Số 01, đường Võ Văn Kiệt, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 • Điện thoại & Fax:

  0293 358 2727

 • Email:

  truyenhinhhaugiang@haugiang.gov.vn

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

1. BAN GIÁM ĐỐC

 • Đ/c Nguyễn Thế Triều - Giám đốc
 • Đ/c Thái Hoàng Hinh - Phó Giám đốc
 • Đ/c Lê Hoàng Vinh - Phó Giám đốc
 • Đ/c Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc

2. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

 • Phòng Hành chính và Quảng cáo
 • Phòng Thư ký biên tập
 • Phòng Sản xuất chương trình
 • Phòng Kỹ thuật và Công nghệ
 • Phòng Truyền thông số
 • Phòng Phát thanh

3. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

3.1. Đảng bộ

Chi bộ được thành lập và đi vào hoạt động ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang được thành lập. Năm 2012, Chi bộ được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang Quyết định nâng lên thành Đảng bộ cơ sở. Lúc đầu có 7 Đảng viên, đến nay đã tăng lên 81 đảng viên. 18 năm qua, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Nhiều năm liền Đảng bộ (Chi bộ) được công nhận trong sạch vững mạnh, riêng năm 2009 đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2020 đạt Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.2. Công đoàn

Công đoàn Đài Phát thanh và truyền hình Hậu Giang là công đoàn cơ sở với 124 công đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn làm tốt vai trò tham mưu và tích cực triển khai nhiều phong trào trong công nhân viên chức lao động như phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà, hay phong trào hùn vốn không tính lãi giúp nhau trong cuộc sống. Hàng năm đều được đánh giá là Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng số đoàn viên Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang hiện nay là 54 đoàn viên. Đoàn thanh niên Đài luôn hoạt động đúng định hướng và làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết và tập hợp thanh niên, đi đầu trong tiếp cận khoa học kỹ thuật, làm chủ phương tiện nghiệp vụ, không ngừng học tập, trao dồi chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hàng năm đều được đánh giá là Đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2020 xếp hạng III toàn Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

3.4. Chi Hội nhà báo

Chi hội nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang là đơn vị trực thuộc Hội nhà báo tỉnh. Có nhiệm vụ phối hợp với các phòng chuyên môn, các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên nhà báo. Động viên hội viên nhà báo phát huy tài năng sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ. Tổng số hội viên đến năm 2023: 93 hội viên.

III. KHEN THƯỞNG

1. Các phần thưởng của Đảng – Nhà nước

  • Huân chương lao động hạng II năm 2020
  • Huân chương lao động hạng III năm 2013
  • Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
  • Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
  • Cờ thi đua của UBND tỉnh Hậu Giang các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2018
  • Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2009
  • Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 9 năm 2010
  • Bằng khen của Bộ Công an năm 2011
  • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2012.
  • Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2017
  • Bằng khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục thuế năm 2016
  • Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2016
  • Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018
  • Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
  • Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
  • Bằng khen của Tỉnh ủy Hậu Giang các năm 2010, 2013, 2015, 2020, 2021.
  • Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2014
 • Huân chương lao động hạng II năm 2020
 • Huân chương lao động hạng III năm 2013
 • Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, 2021
 • Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013, 2019
 • Cờ thi đua của UBND tỉnh Hậu Giang các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2018
 • Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2009
 • Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 9 năm 2010
 • Bằng khen của Bộ Công an năm 2011
 • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2012.
 • Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2017
 • Bằng khen của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục thuế năm 2016
 • Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2016
 • Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021
 • Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
 • Bằng khen của UBND tỉnh các năm  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Bằng khen của Tỉnh ủy Hậu Giang các năm 2010, 2013, 2015, 2020, 2021.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2014

2. Các giải thưởng báo chí

2.1. Liên hoan truyền hình toàn quốc

Năm 2005:
 • Giải bạc Ca, Múa, Nhạc, Thơ: Vòng tay Mẹ Hậu Giang
 • Bằng khen Phim tài liệu: Kình ngư sông Hậu (Lâm Trực)
Năm 2006:
 • Bằng khen Khoa giáo: Kỹ thuật nhân giống cá thát lát (Minh Trí – Thanh Thiên)
 • Bằng khen Phim tài liệu: Hãy cứu lấy hồn sông (Khuông Chánh – Lâm Trực)
 • Bằng khen Phóng sự ngắn: Nuôi lươn bằng dây ni lông (Hoàng Hinh)
Năm 2007:
 • Giải bạc Phóng sự ngắn: Chuyện ấy ở trường (Trí Thức – Quang Vinh)
 • Giải bạc Phóng sự: Sức sống từ cây lục bình ( Tấn Cường – Kiến Trúc)
Năm 2008:
 • Bằng khen Phóng sự ngắn: Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn (Khuông Chánh – Kiến Trúc)
Năm 2009:
 • Giải bạc Phóng sự ngắn : Củi trấu ( Tấn Cường – Kiến Trúc)
Năm 2010:
 • Bằng khen Khoa giáo: Chung tay bảo vệ cộng đồng (Ngọc Mai – Thanh Thiên)
Năm 2011:
 • Giải bạc Phóng sự: Đâu rồi nhà đầu tư? (Trí Thức – Quang Vinh)
 • Bằng khen Tổng hợp: Chương trình tiếng Khmer (Vân Phượng)
Năm 2012:
 • Giải bạc Phim tài liệu: Làm người tử tế không dễ (Minh Hiếu – Phạm Kừ)
 • Bằng khen Phóng sự: Những người muôn năm cũ (Hà Linh – Thanh Thiên)
 • Bằng khen Khoa giáo: Cải lão hoàn đồng (Ngọc Mai- Thanh Thiên)
 • Bằng khen Tổng hợp: Chương trình tiếng Khmer (Thu Hà – Sarase)
Năm 2013:
 • Bằng khen Phim tài liệu: Kiếp Than (Tấn Cường – Nhật Thi)
Năm 2014:
 • Giải vàng Phóng sự “Những cây tràm bạc triệu” (Huy Sang)
 • Giải bạc Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tác phẩm “Khát vọng vươn lên” (Thanh Giang)
 • Bằng khen Phim tài liệu “Cán bộ có còn gần dân nữa không?” (Tấn Cường)
Năm 2015:
 • Giải bạc Chuyên đề Khoa giáo “Khai mỏ vàng trên đất phèn”
 • Bằng khen Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số “Tiếng lòng Dù Kê” (Thu Hà – Thanh Thiên)
Năm 2016:
 • Giải bạc Chuyên đề Khoa giáo “Cây trồng siêu hạn mặn” (Huy Sang – Văn Cảnh – Cao Trí)
 • Bằng khen Phim tài liệu “Đảng vì dân – Dân theo Đảng” (Thanh Nhã – Văn Cảnh)
 • Bằng khen Phóng sự “Quản lý trên giấy” (Thanh Giang – Văn Cảnh – Sarase)
Năm 2017:
 • Giải Bạc Phóng sự “Sống như Xậm” (Hà Linh – Trần Nguyên – Kiến Trúc)
 • Bằng khen Chuyên đề Khoa Giáo “Vàng trong nước ngọt” (Huy Sang – Cao Trí – Huỳnh Anh)
Năm 2018:
 • Bằng khen Chuyên đề tiếng dân tộc "Đồng bào Khmer chuyển mình nhờ xây dựng nông thôn mới" (Thu Hà - Sarase - Thu Thẩm)
 • Bằng khen phóng sự "Lâm Khem - Người truyền cảm hứng cho công đồng" (Ngọc Trân - Ngọc Luân - Công Chức)
Năm 2019:
 • Bằng khen Chuyên đề tiếng dân tộc "Kru" (Thu Hà, Sa Rase, Thu Thẩm, Quốc Thịnh)
 • Bằng khen phóng sự "Tận diệt cá đồng - Vì sao chưa dứt?" (Huy Sang, Văn Thật, Văn Cảnh)
 • Bằng khen Chuyên đề Khoa giáo "Biển cát mặn thành cát ngọt" (Thu Thảo, Thành Luân, Thành Huấn)
Năm 2020:
 • Bằng khen Chuyên đề khoa giáo “Kỹ thuật nuôi lươn không cần bùn” (Huy Sang – Văn Thật – Công Chức)
 • Bằng khen Phóng sự “Chuyện ấy - bao giờ thôi ám ảnh” (Thành Luân – Văn Cảnh – Phương Bình – Hoàng Mến)
Năm 2023:
 • Giải Vàng thể loại Chương trình Đối thoại – Tọa đàm “Giao lưu chứng nhân lịch sử Biệt động Sài Gòn – Gia Định” (Thái Hoàng Hinh, Phạm Thị Hà Linh, Lê Thanh Thiên, Bùi Giang Sơn, Lê Tuyết Anh, Trương Minh Thiện)
 • Giải Bạc thể loại Phóng sự ngắn “Hai ngón chân”(Phạm Thị Hà Linh, Đặng Phi Lai, Nguyễn Thanh Toàn) với tác phẩm đạt .
 • Giải Khuyến khích thể loại Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số “Chuyện hương dừa” (Trương Thị Ngọc Trân, Nguyễn Việt Bình, Lý Ngọc Lộc, Hồ Tấn Mong, Nguyễn Văn Vũ Phong, Thạch Sa Rase)
 • Giải Khuyến Khích thể loại Phim tài liệu tác phẩm “Nhí” (Trương Thị Ngọc Trân, Nguyễn Việt Bình, Lý Ngọc Lộc, Đặng Phi Lai, Trương Thị Huỳnh Nga, Nguyễn Văn Vũ Phong)
 • Giải Khuyến Khích thể loại Phóng sự “Thương cánh chim trời” (Nguyễn Thành Luân, Lâm Văn Cảnh, Cao Thị Huỳnh Mai, Phan Thị Mộng Mơ)

2.2. Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Năm 2010:
 • Bằng khen Tổng hợp: Chương trình phát thanh trực tiếp
 • Giải ba Phóng sự: Vết chấm đen trên cánh đồng vàng (Thành Luân)
Năm 2012:
 • Giải bạc Phỏng vấn: Lãng phí từ các công trình nghiên cứu khoa học (Thanh Nhã)
 • Giải đồng Tổng hợp: Chương trình phát thanh trực tiếp
 • Bằng khen Câu chuyện truyền thanh: Mộng hồ điệp (Khuông Chánh)
 • Bằng khen Phóng sự: Bất cập trong xử lý phân bón giả (Minh Mẫn)
Năm 2014:
 • Giải vàng chương trình thời sự tổng hợp (Huỳnh Nga)
 • Giải đồng Phát thanh trực tiếp “Nỗi buồn 3 tỷ đôla” (Thanh Nhã – Minh Hiếu).
 • Giải đồng Phỏng vấn “Không tắt niềm hy vọng” (Minh Hiếu – Công Tràng – Hồng Thức).
 • Giải đồng Phỏng vấn “Vì sao đê bao mía nguyên liệu Phụng Hiệp chậm tiến độ?” (Hà Linh).
Năm 2016:
 • Giải đồng Phỏng vấn “Trục lợi chính sách từ cơ sở - đạo đức người cán bộ” (Thanh Giang)
 • Giải khuyến khích chương trình phát thanh trực tiếp “ĐBSCL hợp sức đối phó với thiên tai đặc biệt nghiêm trọng” (Hà Linh – Thu Hà – Minh Hiếu)
 • Giải khuyến khích chương trình tổng hợp “ Pháp luật và cuộc sống” (Tấn Cường)
Năm 2018:
 • Giải bạc chương trình phát thanh tiếng dân tộc “Ngân vang Dù Kê” (Thu Hà)
 • Giải đồng chương trình phát thanh tổng hợp “Chợ nổi – chìm hay nổi” (Ngọc Mai – Cẩm Bào)
 • Giải đồng Phát thanh trực tiếp “ĐBSCL đang im lặng trước thiên tai” (Tập thể Phòng Phát thanh)
 • Giải đồng Câu chuyện truyền thanh “Nỗi đau quyền lực” (Ngọc Minh)
Năm 2020:
 • Giải đồng Phát thanh trực tiếp "Thoát khỏi vòng vây" (Ngọc Minh, Mộng Toàn, Kim Thoa, Hoài Nhân, Thu Thảo, Nhật Minh, Kim My, Huy Sang, Anh Tú, Minh Thiện)
 • Giải đồng Phát thanh tiếng dân tộc "Người Thầy" (Thu Hà, Sa Rase)
 • Bằng khen Chuyên đề Talkshow "Khi trùm giang hồ gác kiếm" (Thanh Nhã, Thanh Thiên, Huỳnh Thị Ngọc Mai, Trần Tuấn Anh, Trần Ngọc Như, Trương Minh Thiện, Phạm Thị Huỳnh Anh)
 • Bằng khen phỏng vấn "Mía đường Hậu Giang - sự thật đau lòng" (Ngọc Minh)

2.3. Liên hoan phim tài liệu phía Nam

Năm 2013 :
 • Giải ba Phim Tài liệu: Đôi mắt người Xẻo Trâm (Minh Hiếu - Phạm Kừ)

2.4. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng )

Năm 2017:
 • Giải Khuyến khích Phóng sự “Tham nhũng chính sách từ cơ sở - đạo đức người cán bộ” ( Thanh Giang)
 • Vào vòng chúng khảo Phóng sự “Nghe dân nói, nói với dân” (Hà Linh, Trần Nguyên)
Năm 2019
 • Vào vòng chung khảo tác phẩm “Một chữ tình đi suốt nhân gian” (Hà Linh - Sơn Phước - Ngọc Luân - Kiến Trúc)
Năm 2020:
 • Vòng chung khảo Phóng sự “Lãi và Lỗ” (Kiến Trúc - Hoàng Nghiêm - Thành Huấn - Hoàng Mến)

2.5. Giải báo chí quốc gia

Năm 2015:
 • Giải khuyến khích Phóng sự “Nhà lá… vận động xây cột bằng bê tông” (Hà Linh)
Năm 2017:
 • Giải B Tác phẩm “Quản lý trên giấy” (Thanh Giang- Văn Cảnh – SaRase)
Năm 2019
 • Giải Khuyến khích Chuyên đề “Khi trùm giang hồ gác kiếm” (Thanh Nhã - Thanh Thiên)

2.6. Các ngành, trung ương

Năm 2004:
 • Giải A Hội thi Tuyên truyền phòng chống HIV toàn quốc: Tiếng gọi lòng nhân ái (Lâm Trực)
 • Giải B Hội thi Tuyên truyền phòng chống HIV toàn quốc: Lá chắn cộng đồng (Lâm Trực)
Năm 2005:
 • Giải A Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội: Dì Mười Phụ nữ (Hoàng Hinh – Lâm Trực)
Năm 2006:
 • Giải A Phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em: Sóng ngầm (Ngọc Mai – Thanh Thiên)
Năm 2007:
 • Bằng khen Liên hoan Truyền hình Quân đội: Chuyên mục Quốc phòng (Văn Linh)
 • Bằng khen Liên hoan Truyền hình quân đội: Huyền thoại dòng kênh (Văn Linh)
 • Bằng khen Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân: Thủy tặc đồng bằng (Hoàng Hinh – Nguyễn Nam)
Năm 2009:
 • Giải bạc Liên hoan Truyền hình Quân đội: Chuyên mục quốc phòng (Văn Linh)
 • Bằng khen Liên hoan Truyền hình Quân đội: Tháng tư tri ân (Văn Linh)
Năm 2010:
 • Bằng khen Truyền hình Công an Nhân dân: Vì đâu nên nỗi (Ngọc Mai – Thanh Thiên)
Năm 2011:
 • Giải bạc Liên hoan Truyền hình Quân đội: Chuyên mục Quốc phòng (Văn Linh)|
 • Bằng khen Liên hoan Truyền hình Quân đội: Những đứa con xa (Văn Linh)
Năm 2012:
 • Giải đặc biệt Hội thi Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường : Từ những điều trăn trở (Thành Luân – Quang Vinh)
 • Giải ba Phim tài liệu: Đôi mắt người Xẻo Trâm (Minh Hiếu – Phạm Kừ)
Năm 2013:
 • Giải khuyến khích Hội thi Tuyên truyền bảo vệ môi trường: Nước tới chân nhưng chưa nhảy (Tố Chi – Hoàng Thép)
 • Giải bạc Hội thi Ban An toàn giao thông quốc gia: Cuộc chiến chống tai nạn giao thông (Minh Hiếu – Phạm Kừ)
 • Giải khuyến khích Hội thi Ban An toàn giao thông quốc gia: Ẩn họa đồng bằng (Văn Linh – Công Tràng)
 • Giải bạc Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân: Chuyên mục An ninh (Minh Hiếu – Phạm Kừ)
Năm 2015:
 • Giải khuyến khích Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tác phẩm “Một ngày ở chùa Long An” (Thanh Nhã – Văn Cảnh)
Năm 2016:
 • Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Tác phẩm tiêu biểu xuất sắc: Từ chính sách đến trách nhiệm (Tấn Cường – Kim Chi)
Năm 2017:
 • Giải C Hội báo toàn quốc về đề tài môi trường biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai:ĐBSCL đối mặt với nguy cơ tan rã (Hữu Nghị, Hoàng Nguyên, Vũ Linh)
 • Giải khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại : Sống như Xậm (Hà Linh – Trần Nguyên – Kiến Trúc )
 • Giải chương trình truyền hình Tết ấn tượng Hội báo toàn quốc : Talk Show để gió cuốn đi “Vẫn nợ cuộc đời” ( Kim Loan)
Năm 2018:
 • Giải khuyến khích Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa năm điều Bác dạy (Tố Chi, Cao Trí, Viết Hoàng)
 • Giải khuyến khích Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018: Ngọc trong đá (Lưu Thu Thảo, Trần Thanh Nguyên, Nguyễn Hoàng Nguyên)
 • Giải C Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2018: Người dạy Sử bằng nhạc (Huỳnh Cẩm Bào, Lê Ngọc Mai, Võ Duy Khánh)
Năm 2020:
 • Giải khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: “Lâm Khem: Người truyền cảm hứng cho cộng đồng” (Ngọc Trân - Ngọc Luân - Công Chức)
 • Giải ba Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam “Hạt ngọc phương Nam” (Thu Thảo - Trương Thành Luân - Nguyễn Thanh Toàn)
 • Giải khuyến khích Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam “Người thầy truyền cảm hứng” (Duy Anh - Vũ Luân)
 • Giải khuyến khích Giải báo chí tuyên truyền về ATGT tỉnh Hậu Giang “Nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông” (Duy Anh - Vũ Luân)
Năm 2021:
 • Giải nhì Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam “Ba điều ước” (Lưu Thu Thảo, Nguyễn Thành Huấn, Đặng Phi Lai, Cao Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hằng Mơ)
 • Giải khuyến khích truyền hình Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam “Sự học bên bờ vực thẩm” (Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Vũ Linh, Phạm Thị Huỳnh Anh)

2.7. Giải báo chí về ĐBSCL

Năm 2018:
 • Giải nhì Phát thanh truyền hình “Lâm Khem: Người truyền cảm hứng cho cộng đồng” (Ngọc Trân - Ngọc Luân - Công Chức)
Năm 2019:
 • Giải ba Phát thanh truyền hình “Giả từ "đời mía"” (Tố Chi - Cao Trí - Thanh Toàn)
Năm 2020:
 • Giải Khuyến khích Phát thanh truyền hình “Thoát khỏi vòng vây” (Ngọc Minh - Mộng Toàn, Thu Thảo, Hoài Nhân, Kim Thoa)
 • Chung khảo Chương trình thời sự phát thanh chuyên đề (Kim Chi - Ngọc Mai - Kim My - Chau Tuấn - Vũ Luân - Văn Tình)
 • Chung khảo Phát thanh truyền hình “Chìa khóa sống chung hạn mặn” (Huy Sang - Văn Thật - Minh Thiện - Thanh Thoảng)
The Gioi Chuyen Dong
Nông nghiệp sinh thái
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
phim việt thời vang bóng
Nhịp sống ngày mới