clock
Đang Tải...

lỊCH PHÁT SÓNG

Thứ 2 ngày 27/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 3 ngày 28/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 4 ngày 29/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 5 ngày 30/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 6 ngày 31/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 7 ngày 01/04/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Chủ Nhật ngày 02/04/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 2 ngày 27/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 3 ngày 28/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 4 ngày 29/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 5 ngày 30/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 6 ngày 31/03/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Thứ 7 ngày 01/04/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL

Chủ Nhật ngày 02/04/2023

Thời GianChương trình
00:00Cảnh báo tiêu dùng
00:15Giai điệu quê hương
01:00Phim Thế lực cạnh tranh (T27)
01:45Bài ca không quên
02:15Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45Ký sự vùng biên
03:00Cơm nhà má nấu
03:15Cẩm nang mua sắm
03:30Chuyện tình tôi kể
04:00Hoa lúa
04:15Phim Bến đò xưa lặng lẽ (T21)
05:00HGTV giới thiệu
05:05Giai điệu quê hương
05:45Kinh tế nông nghiệp
06:00Nhịp sống ngày mới
06:30Phim Quý ông hoàn hảo (T13)
07:15Thông điệp lịch sử
07:20Thời tiết nông vụ
07:25Cẩm nang mua sắm
07:35Hộp thư truyền hình
07:45Hoa lúa
08:00Tư vấn sức khỏe
09:00Con đường võ học (K15)
09:30Tình khúc vượt thời gian
10:00Ký sự vùng biên (T35)
10:15Cơm nhà má nấu
10:30Cảnh báo tiêu dùng
10:45Chuyện tình tôi kể
11:15Nông nghiệp bền vững
11:30Chuyển động Đông Tây
12:00Phim Hợp đồng yêu đương (T9)
12:45Cẩm nang mua sắm
13:00Phim Khu vườn hoàng kim (T18)
13:45Giai điệu quê hương
14:00Tư vấn sức khỏe
15:00Kinh tế nông nghiệp
15:15Tọa đàm Công ty CP SnewRice Việt Nam
15:30Con đường võ học
16:00Alo Bác sĩ ơi
16:15Tạp chí văn nghệ
16:30Phim hoạt hình Chiến binh 12 con giáp (T24)
16:55An toàn giao thông
17:00Phim Muôn kiểu làm dâu (T26)
17:44Cảnh báo tiêu dùng
17:59Tấc đất tấc vàng
18:14Map Pacific
18:29Tin tức Mekong
19:00Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15Ký sự Qua miền Hậu Giang (T28)
20:30Phim Mười năm yêu em (T16,17)
22:00Phim Người làng cát (T1)
22:45Chuyện tình tôi kể
23:15Thời sự Hậu Giang
23:45Alo Bác sĩ ơi
youtube
CÔNG BÁO HẬU GIANG
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HGTV DIGITAL
HOP THU TRUYEN HINH
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÓNG THỜI GIAN
TẤC ĐẤT TẤC VÀNG