clock
Đang Tải...

Cộng đồng

ĐỀ XUẤT TĂNG 12,5% TRỢ CẤP HÀNG THÁNG VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ

24-05-2023
Lượt xem: 454

HGTV – Bộ Nội vụ đề xuất tăng 12,5% trợ cấp từ 1/7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2.782.000 đồng/tháng;

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng./.

TIN LIÊN QUAN

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Hậu Giang 2023

24-10-2023 - Lượt xem: 1435

Nhiều điểm nhấn tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Hậu Giang 2023

Cộng đồng

12-10-2023 - Lượt xem: 61

Phân bổ hơn 7 triệu m3 cát cho các tuyến cao tốc ĐBSCL

Festival Áo bà ba Hậu Giang 2023

29-09-2023 - Lượt xem: 1256

"Áo Bà Ba xưa và nay" - niềm tự hào phụ nữ miền Tây

Festival Áo bà ba Hậu Giang 2023

16-09-2023 - Lượt xem: 2210

Áo Bà Ba xưa và nay - những cung bậc cảm xúc

The Gioi Chuyen Dong
Nông nghiệp sinh thái
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
phim việt thời vang bóng
Nhịp sống ngày mới